Medische gegevens

03/03/2020
shutterstock_288977717-1200x800.jpg

Uw privacy is belangrijk voor ons. Op deze pagina laten we u weten hoe gezondheidscentrum West met medische gegevens omgaat.

Beroepsgeheim en privacy

Zowel artsen, verpleegkundigen als andere zorgverleners van gezondheidscentrum West zijn gebonden aan het beroepsgeheim en mogen in beginsel uw gegevens aan niemand anders verstrekken. Degenen die binnen Gezondheidscentrum West rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, mogen wel onderling gegevens opvragen en uitwisselen. Dat mag alleen als dat nodig is voor de behandeling.

Alle medewerkers van Gezondheidscentrum West  gaan vertrouwelijk om met de gegevens die patiënten verstrekken en zorgen ervoor dat uw privacy wordt gewaarborgd. Dit betekent onder meer dat wij:

  • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
  • Onbevoegden geen toegang geven tot uw gegevens.

Copyright by Nabits 2020. All rights reserved.