Praktijk ondersteuner GGZ

10/10/2022
POHGGZ.png

Wat doet een POH-GGZ?

Wanneer u psychische klachten heeft, bespreekt u die eerst met de huisarts. Daarna kan de huisarts aan de POH-GGZ vragen om u verder te helpen. De POH-GGZ richt zich op het ondersteunen of aanvullen van de huisarts bij een optimale behandeling, consultatie of door- en terug verwijzing van patiënten met psychische en (psycho)sociale klachten zoals bijvoorbeeld somberheid, depressiviteit, angst, rouwverwerking en spanningsklachten. De POH-GGZ is iemand met kennis van en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en/of het maatschappelijk werk. De POH-GGZ bespreekt regelmatig met de huisarts hoe het gaat. Net als de huisarts heeft de praktijkondersteuner GGZ beroepsgeheim. De POH-GGZ kan u snel helpen, zonder dat u door verwezen hoeft te worden. Ook betaald u geen eigen risico wanneer u gebruik maakt van de POH-GGZ. Onder de verrichtingen van de POH-GGZ vallen consulten, visites en telefonisch consulten. Ook kan de POH-GGZ in overleg met de huisarts bekijken of u doorverwezen moet worden naar de generalistische basis ggz of de specialistische ggz.

Begeleidingstraject

Tijdens het eerste gesprek bespreekt u, samen met de POH-GGZ, de aard en ernst van uw klachten en de wijze waarop uw klachten uw dagelijks leven beïnvloeden. Ook is het mogelijk dat met u gesproken wordt over de geschiedenis van uw klachten en wat u reeds geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen. Vervolgens adviseert de POH-GGZ u en uw huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Het advies van de POH-GGZ kan gebaseerd zijn op: ervaring, eventuele testuitslagen, een consultatie bij een andere behandelaar en/of het advies van een onafhankelijk psycholoog. Het vervolgtraject kan een traject zijn bij de huisarts zelf, een verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling  (zoals maatschappelijk werk, een psychologenpraktijk of een GGZ-instelling) of gesprekken bij de POH- GGZ (eventueel in samenwerking met derden, zoals fysiotherapeuten).

De POH-GGZ kan daarbij helpen door:

  • het verhelderen van problemen;
  • het geven van advies over behandeling en

verwijzing;

  • kortdurende behandeling in de huisartsenpraktijk;
  • langdurende ondersteuning in de huisartsenpraktijk;
  • nazorg na behandeling in de GGZ.

Afspraak maken met de POH-GGZ

U kunt met de huisarts of de assistente bespreken of een gesprek met de POH-GGZ voor u zinvol kan zijn. Indien dat het geval is, wordt door de huisarts of door de doktersassistent(e) een eerste gesprek met de POH-GGZ ingepland.  Na het eerste gesprek (intake) zal de POH-GGZ u en uw huisarts adviseren over een vervolgtraject. Op maandag werkt mevr. Reijrink en op dinsdag mevr. Schuurkes. Heeft u vragen of wilt u graag een  afspraak maken met mevr. Schuurkes (dinsdag) of mevr. Reijrink (maandag), neem dan contact op met de assistente om een afspraak te maken.