Iedereen maakt periodes door in zijn leven die moeilijk verlopen. Volwassenen kunnen psychische klachten ontwikkelen zoals bijvoorbeeld angst of depressieve gevoelens. Kinderen kunnen heftige emoties ervaren en/of ingewikkeld gedrag vertonen. Dat hoort bij een normale ontwikkeling. Wanneer deze klachten of dit gedrag te lang duren, en u of anderen hier last van ondervinden, denk dan niet te lang “ik moet er alleen uitkomen”, of “het moet eerst erger worden”. Juist wanneer u er vroeg bij bent, kan een psycholoog goed helpen. Heeft u of uw kind klachten? Maakt u zich al geruime tijd zorgen of spelen er problemen binnen uw gezin? Heeft u opvoedingsvragen? Dan kan dit een reden voor u zijn om zich bij ons aan te melden.

Wat is een POH-GGZ?
POH-GGZ staat voor PraktijkOndersteuner van de Huisarts voor Geestelijke GezondheidsZorg. De POH-GGZ is deskundig om kortdurende begeleiding te bieden bij psychische klachten. De POH-GGZ is geschoold op HBO-niveau of universitair niveau. Vaak zijn het Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen of Psychologen die in de functie van POH-GGZ werkzaam zijn.

U kunt een afspraak bij uw huisarts maken om uw psychische klachten te bespreken. In sommige gevallen is een gesprek met de huisarts voldoende en krijgt u daarmee genoeg handvatten om zelf verder aan de slag te gaan met uw klachten. De huisarts heeft daarnaast ook de mogelijkheid om u voor verdere psychologische zorg door te verwijzen naar een van onze huis psychologen.

Bij ons in de praktijk zijn de volgende 2 Psychologen werkzaam:
– Joanne van Brussel, POH-GGZ
– Carlijn Rupert, POH-GGZ

Wat kan de POH-GGZ voor u doen?
Tijdens een kennismakingsgesprek zal de POH-GGZ u vragen stellen over uw situatie en uw klachten. Vervolgens wordt er samen met u bekeken wat u kan helpen. Dat kunnen vervolggesprekken bij de POH-GGZ zijn. De POH-GGZ biedt een luisterend oor en concreet advies. De POH-GGZ formuleert samen met u doelen om mee aan de slag te gaan.

Wat zijn de kosten?
Afspraken bij de POH-GGZ vallen onder de huisartsenzorg en worden vergoed vanuit de basisverzekering. U hoeft hiervoor dus niet zelf bij te betalen.

Alle andere vormen van psychologische zorg vallen niet onder de huisartsenzorg. Of de zorg in aanmerking komt voor vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket en van de afspraken die uw zorgverzekeraar heeft gemaakt met de specifieke zorgverlener. Informeer hier altijd zelf naar bij uw zorgverzekeraar.

Copyright by Nabits 2020. All rights reserved.