PRAKTIJKINFORMATIE


Spoedgevallen
LEVENSBEDREIGENDE SITUATIES BEL 112

Verwondingen of spoedeisende klachten
Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen.
Indien u van te voren belt of laat bellen, kan de huisarts rekening houden met uw komst.
Gebruik hiervoor de spoedlijn 013-467 03 93 (optie 1 intoetsen in het menu)

Herhaalmedicatie tijdens de vakantieperioden
Tijdens de vakantie kunt u geen gebruik maken van de herhaalservice via de e-mail gzcwest@ezorg.nl.

Medicijnen die u chronisch gebruikt kunt u tijdens de vakantie rechtstreeks bij uw apotheek herhalen onder vermelding van de “vakantieregeling”. Hierdoor hoeft u de waarnemende huisarts niet te contacteren om deze medicijnen te herhalen.

Een beperkt aantal herhaalrecepten valt niet onder deze “vakantieregeling” waardoor het kan gebeuren dat de apotheek u toch naar de waarnemer verwijst. Dit is het geval bij bijvoorbeeld verslavende- en of slaapmedicatie.

Waarneming buiten de vakanties
Bij nascholing of ziekte hoort u via ons antwoordapparaat bij welke arts (artsen) u terecht kunt.

Avond, nachten, weekenden en feestdagen
Op de huisartsenpost werken alle huisartsen uit Tilburg samen. U kunt hier terecht op werkdagen na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen. Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand. Centrale Huisartsen Post, tel: 085-5360300.

Uitslagen
Voor het opvragen van uitslagen, kunt u elke werkdag contact opnemen met de assistente.
Omdat in de vroege ochtend de afspraken voor de spreekuren en huisbezoeken gemaakt worden, vragen wij u te bellen tussen 14:00 uur en 15:00 uur.

Visite en huisbezoek
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen kan de huisarts u thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Triage
De assistente zal vragen naar de reden van uw komst, zodat zij de benodigde tijd en urgentie kan beoordelen. Om een juiste inschatting te maken worden er enkele vragen gesteld. Aan de hand van uw antwoorden wordt ingeschat of u acuut hulp nodig heeft, er een afspraak gepland moet worden of dat u geholpen kunt worden met een zelfzorgadvies (bijv. neusverkoudheid).

Wij hopen dat u begrip heeft voor deze manier van werken.
Indien u hierover toch vragen heeft, stel ze gerust aan onze praktijkmanager.

Assistentie en praktijkondersteuning
De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:
Herhaalrecepten
Het meten van de bloeddruk
Aanstippen van wratten
Verbinden van wonden
Oren uitspuiten
Hechtingen verwijderen
Zwangerschapstest
Urine onderzoek
Bloed onderzoek
Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
Zwachtelen en tapen
Verstrekken van informatiefolders
Maak hiervoor telefonisch een afspraak.

De praktijkverpleegkundige controleert mensen met suikerziekte, astma en COPD. Ook kan zij hulp bieden bij het stoppen met roken.  

Tips of klachten melden

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. Zodoende horen wij graag uw klacht, opmerking of tip. U kunt een mail sturen naar manager@gzcwest.nl of door een gesprek in te plannen met de huisarts.

Spreekuur op afspraak     

Iedere werkdag is er een spreekuur op afspraak: van 08.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (uitgezonderd vrijdagmiddag). Hiervoor kunt u de praktijk bellen tussen 08.00 tot 10.00 uur en 14.00 tot 15.00 uur.
Meer tijd nodig?
Wij verzoeken u bij het maken van een afspraak op het spreekuur, als u denkt meer tijd nodig te hebben dan 10 minuten, of als u meer dan één klacht heeft die u met de dokter wilt bespreken, dit aan de assistente door te geven. Zij kan dan, indien mogelijk, meer tijd voor u inboeken bij een afspraak met de dokter.
Huisbezoek
Bent u niet in de gelegenheid om naar de praktijk te komen in verband met uw ziekte, dan kunt u een huisbezoek aanvragen, liefst telefonisch vόόr 10u.

Contact: T 013-467 03 93 & E- mail gzcwest@ezorg.nl