Klachten en tips

01/03/2022
shutterstock_1393269051-1200x786.jpg

Misschien heeft u een klacht/tip over wat er in onze praktijk gebeurt.

Waar mensen werken ontstaan wel eens misverstanden of gaat het soms mis. Dat geldt ook voor uw huisarts, assistente of praktijkondersteuner.
Als er vragen of klachten zijn, dan willen we dat graag weten. Wij stellen het erg op prijs als u ze met ons bespreekt.

We zullen proberen uw klacht goed af te handelen. Wij willen de oorzaak opsporen en waar mogelijk wegnemen. Zo kunnen wij herhaling voorkomen en onze werkwijze verbeteren als dat nodig is. U kunt uw klacht aan de arts of assistente melden.

Daarnaast is er een klachtenformulier. U mag deze ook ophalen in de huisartspraktijk. Het is een onderdeel van de klachtenprocedure in onze praktijk. Wij nemen dan contact met u op. Ook kunt het formulier of een e-mail sturen naar manager@gzcwest.nl.

Wij volgen de onderstaande procedure:
Na het versturen van het klachtenformulier via de e-mail nemen wij indien nodig contact met u op voor meer informatie.
Wij bespreken uw klacht met de betreffende medewerker en streven ernaar om u hier binnen 48 uur over te informeren.
De daadwerkelijke afhandeling kan iets langer duren maar is in ieder geval binnen 4 weken.

Mochten wij er niet samen uitkomen, dan is het goed om te weten dat u daarna een klacht kunt indienen bij:

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg. 

Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
tel. 040-2122780
info@skge.nl
www.skge.nl

 

Copyright by Nabits 2020. All rights reserved.